โปรแกรมปิดเทอม เดือนตุลาคม 2562
148,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โปรแกรมปิดเทอม เดือนตุลาคม 2562 (ที่ผ่านมา)

เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร์ และทัศนศึกษา 4 สัปดาห์เต็ม

ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่าง วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2562 (30 วัน)

สำหรับนักเรียนอายุ 10 - 18 ปี หรือ ประถมศึกษา 5 ถึง มัธยมปลาย

 

เรียนภาษาอังกฤษที่ Canadian Education College (native American/Canadian) และภาษาจีนที่ Linda Mandarin School (native Chinese) ซึ่งเป็นสถาบันภาษาชั้นนำในสิงคโปร์สำหรับนักเรียนต่างชาติ สถาบันภาษาได้รับการรับรองคุณภาพโดย EduTrust และได้รับรางวัลมากมายจากองค์กรเอกชนและภาครัฐบาล พร้อมการเรียนเสริมช่วงค่ำ 3 วิชา Mathematics, English, Chinese และ Writing Essays in English and Chinese เพิ่มเติมโดยติวเตอร์คุณภาพชาวสิงคโปร์ พร้อมกับไปทัศนศึกษาและท่องเที่ยวตามสถานที่หลักๆต่างๆครบครัน และที่พักในรูปแบบ Host Family @HillView Height โดยอยู่ร่วมกับนักเรียนนานาชาติที่มาจากประเทศในแถบเอเชีย (อาทิเช่น ฮ่องกง, จีน, เกาหลี, มาเลเซีย, กัมพูชา, เวียดนาม) และมีผู้ดูแลเป็นชาวสิงคโปร์

 

 ขยายเวลารับสมัครถึง 8 กันยายน 2562